Chương trình Thạc sĩ Kinh tế Bằng đôi VNP được Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) và Viện Quốc tế Nghiên cứu Khoa học Xã hội (ISS), Đại học Erasmus Rotterdam (Hà Lan), Top 50 trường hàng đầu trên thế giới theo bảng xếp hạng QS, ký kết đào tạo từ tháng 5 năm 2016. Chương trình Bằng đôi VNP được đưa vào giảng dạy giúp học viên có thêm lựa chọn mới, bên cạnh Chương trình Thạc sĩ Kinh tế Ứng dụng MAE.