“Kỹ năng” sinh ra “Kỹ năng”!?

Đỗ Hữu Luật (VNP 20)

Trong thời đại toàn cầu hóa, hậu công nghiệp và tài chính hóa hiện nay, vốn con người, bao gồm sức khỏe, tri thức và kỹ năng, đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định đến các cơ hội trong cuộc sống. Vốn di truyền bao gồm những dạng thức khác nhau, như cơ cấu gen, sự nuôi dưỡng trước và sau sinh và các định hướng văn hóa và truyền đạt trong gia đình. Hẳn nhiên, cơ cấu gen là yếu tố không thay đổi được, do đó các khoản đầu tư của gia đình dưới các hình thức liên quan tiền bạc hay các hình thức không liên quan đến tiền bạc được xem đóng vai trò chính trong sự phát triển trình độ kỹ năng nhận thức (cognitive skills) và các kỹ năng không thuộc phạm vi nhận thức (non-cognitive skills) của trẻ em.  Theo James Heckman và cộng sự (2006), đầu tư vào cognitive và non-cognitive skills sẽ không chỉ giúp con người làm việc hiệu quả, linh hoạt và sáng tạo hơn, mà còn tăng sức khẻo và giảm thiểu các chi phí xã hội.

Sự phát triển Cognitive skills và Non-Cognitive skills được nhận định là quá trình động thay vì tĩnh, có thể lý giải như sự tích lũy kỹ năng ở một giai đoạn nhất định có thể làm gia tăng đến những giai đoạn về sau (self-productivity) hoặc làm gia tăng đến các kỹ năng khác (cross-productivity). Dĩ nhiên, việc đầu tư vào những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời sẽ mang lại những kết quả khác nhau, vậy thời điểm nào là tốt nhất để gia đình nên đầu tư cho sự phát triển của trẻ, cũng như liệu sự phát triển Cognitive skills có tác động đến Non-cognitive skills và ngược lại.

Học viên TRẦN KHÁNH HÒA (VNP 22) đã sử dụng bộ dữ liệu Young Live với 2.000 trẻ em Việt Nam được khảo sát trong giai đoạn 1 tuổi đến 12 tuổi. Bài nghiên cứu (Parental investment and the joint evolution of children’s cognitive and non-cognitive skills: evidences in Vietnam) đã chỉ ra rằng vai trò quan trọng và sự đầu tư hiệu quả của cha mẹ đến sự phát triển Cognitive skills và Non-Cognitive skills của con cái trong những giai đoạn đầu đời. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng để củng cố giả thiết về sự hiện diện của self-productivity và cross-productivity trong giai đoạn trẻ từ 5 tuổi đến 12 tuổi.

Để đọc đầy đủ Luận văn hướng học thuật này, vui lòng xem thêm bên dưới:

[pdf-embedder url=”https://tuyensinh.vnp.edu.vn/wp-content/uploads/securepdfs/2019/07/2018-01-03-Short-version-Thesis-Tran-Khanh-Hoa-K22.pdf” title=”2018-01-03 -Short version – Thesis – Tran Khanh Hoa – K22″]Các tài liệu tham khảo:

Muller, J. Z. (2013). Capitalism and inequality: What the right and the left get wrong. Foreign Aff.92, 30.

Heckman, J. J., Stixrud, J., & Urzua, S. (2006). The effects of cognitive and noncognitive abilities on labor market outcomes and social behavior. Journal of Labor economics24(3), 411-482.