Biến đổi khí hậu và Di cư

Biến đổi khí hậu và Di cư

Biến đổi khí hậu, các sự kiện khí hậu/thời tiết thay đổi nhanh và đột ngột, đang là những thách thức nghiêm trọng nhất trong những thập kỷ gần đây. Dự báo của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) chỉ ra rằng các tác động của biến đổi khí hậu thông qua ba cách cơ bản. Thứ nhất, hậu quả của sự nóng lên toàn cầu ở một số vùng đã đe dọa không chỉ đến năng suất nông nghiệp mà cả các dịch vụ hệ sinh thái. Ngoài ra, tần suất ngày càng tăng của các sự kiện khí hậu cực đoan như lũ sông, mưa đá và hạn hán cũng đã ảnh hưởng đáng kể đến đời sống sinh kế của người dần và do đó dẫn đến di cư hàng loạt. Cuối cùng, mực nước biển dâng cũng đã được đề cập trong báo cáo của UNDP, có thể gây thiệt hại lớn và có thể các khu vực ven biển vĩnh viễn biến mất, do đó di chuyển của hàng triệu người đến các khu vực khác. Một điểm thú vị khác là Việt Nam là một trong những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề từ các mối nguy hiểm tự nhiên. Theo Dilley (2005), Việt Nam là một trong 15 quốc gia và khu vực hàng đầu về tính dễ bị tổn thương trước các sự kiện thời tiết khắc nghiệt. Cũng tương tự với kết quả từ Germanwatch, Việt Nam xếp thứ 6 về Chỉ số rủi ro khí hậu trong giai đoạn từ 1991 đến 2010 (Harmiling, 2011). Do đó, cũng rất quan trọng để xem xét tác động của biến đổi khí hậu đối với các hoạt động của con người ở Việt Nam, đặc biệt là sự di cư của con người do ảnh hưởng tiêu cực của các yếu tố này đối với đời sống Việt Nam.

Ở Việt Nam, vấn đề di cư ít có khả năng tạo ra xung đột nghiêm trọng, nhưng hầu hết các nhà nghiên cứu đồng ý rằng bối cảnh kinh tế, văn hóa và xã hội ở cả hai nơi xuất phát và đích đến đều bị ảnh hưởng bởi các dòng di cư. Mặc dù người di cư đóng góp lớn vào GDP của các tỉnh hoặc thành phố lớn, cụ thể hơn 30% GDP tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2015 đến từ người di cư; tuy nhiên, các báo cáo tội phạm cũng cho thấy sự gia tăng nhanh chóng về tỷ lệ tội phạm, cùng với sự gia tăng số lượng người di cư đến thành phố.

Học viên NGÔ CHÍ TÂM (VNP 22) đã nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến di cư, cũng như phân tích mối quan hệ giữ di cư và các yếu tố khác, như thu nhập và nghề nghiệp (The relationship between migration and climate change: a case of Vietnam). Theo đó, dữ liệu được trích xuất từ VHLSS năm 2014 và năm 2016 (thực hiện bởi GSO), bao gồm 1635 quan sát. Ngoài ra, nghiên cứu này cũng sử dụng khung lý thuyết từ mô hình di cư được xây dựng bởi Black et al. (2011). Trong luận văn, mô hình hồi quy logic cũng được áp dụng để đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau đến xác suất di cư, đặc biệt là biến đổi khí hậu. Những yếu tố chính gồm các sự kiện thời tiết biến động nhanh và đột ngột và các sự kiện thời tiết biến động trong dài hạn và dần dần, cùng với ý thức của người được phỏng vấn về tác động của di cư đến các hoạt động của họ. Kết quả ước tính chỉ ra, nếu đối tượng quan sát chịu các ảnh hưởng từ các sự kiện thời tiết biến động nhanh và đột ngột, xác xuất di cư của họ sẽ gia tăng khoảng 0.021. Quan trọng hơn, kết quả phân tích sâu hơn cũng cho thấy rằng, các sự kiện thời tiết biến động nhanh và đột ngột đã làm gia tăng xác xuất di cư ở nhóm nữ giới và nhóm những người trẻ tuổi – dưới 32 tuổi. Trong khi đó, các bằng chứng về tác động của các sự kiện thời tiết biến động trong dài hạn và dần dần, cùng với ý thức của người dân về biến đổi khí hậu lên di cư dường như chưa thật sự rõ ràng.

Để đọc đầy đủ Luận văn theo hướng học thuật này, vui lòng xem thêm bên dưới:

[pdf-embedder url=”https://tuyensinh.vnp.edu.vn/wp-content/uploads/securepdfs/2019/07/Final-Submission-Ngo-Chi-Tam-Class-22-Short-Version.pdf” title=”Final Submission – Ngo Chi Tam – Class 22 – Short Version”]