AIRLINE CHOICE FOR DOMESTIC FLIGHTS IN VIETNAM:
APPLICATION OF MULTINOMIAL LOGIT MODEL

By: TRAN PHUOC THO VNP21

Supervisor: TRUONG DANG THUY

ABSTRACT.

In 2015, Vietnam witnessed the booming of airline industry. The participation of low cost carriers makes the airline market more and more competitive. Understanding the behavior of passengers is essential for any carriers to make their strategic policies. This study employs the multinomial logit model with the data of 122 respondents to investigate the impacts of characteristics of passengers as well as attributes of airlines on the airline choice. The characteristics of passengers include age, gender, marital status, education, and income whereas the attributes of airlines consist of price, number of flights of airlines, punctuality, comfort of seat space, and quality of check in service. When comparing one airline and the based airline (Jetstar), the attributes of the third airline is also necessary to be taken into consideration. In general, a good judgment of service of an airline makes the odds ratios of that airline and the base increased. In contrast, a good evaluation of the based carrier or of the other airline makes the odds ratios declined. Besides that, income has positive association with probability of choice Vietnam Airline and Vietjet but negative relation with Jetstar, holding other variables constantly.

Năm 2015, Việt Nam chứng kiến ​​sự bùng nổ của ngành hàng không. Sự tham gia của các hãng hàng không giá rẻ làm cho thị trường hàng không ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Hiểu được hành vi của hành khách là cần thiết cho bất kỳ hãng vận tải nào trong xây dựng chính sách chiến lược. Nghiên cứu này sử dụng mô hình logit đa thức (multinomial logit model) với 122 ứng viên tham gia khảo sát tác động của đặc trưng hành khách cũng như các đặc tính của các hãng hàng không đối với sự lựa chọn hãng hàng không. Các đặc trưng của hành khách bao gồm tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, giáo dục và thu nhập, còn các đặc tính của các hãng hàng không bao gồm giá cả, số chuyến bay, tính đúng giờ, sự thoải mái không gian ngồi và chất lượng dịch vụ. Khi so sánh một hãng hàng không và hãng hàng không được chọn là cơ sở (Jetstar), các đặc tính của hãng hàng không thứ ba cũng cần được xem xét. Nói chung, hãng hàng không có dịch vụ tốt sẽ làm cho việc lựa chọn hãng hàng không đó tăng lên so với hãng cơ sở. Ngược lại, một đánh giá tốt về hãng vận tải cơ sở hoặc của hãng hàng không khác làm cho tỷ lệ lựa chọn hãng đó bị giảm. Bên cạnh đó, thu nhập có mối liên hệ thuận với xác suất lựa chọn Vietnam Airlines và Vietjet nhưng lại quan hệ ngược với Jetstar, trong điều kiện các biến số khác không đổi.

JEL Classification: D12, M31

Keywords: airlines, passengers, air travelers

Abbreviations: VNA – Vietnam Airlines, VJ – Vietjet, BL – Jetstar

[pdf-embedder url="https://tuyensinh.vnp.edu.vn/wp-content/uploads/securepdfs/2019/06/Thesis-short-version-Tran-Phuoc-Tho-C21.pdf" title="Thesis short version - Tran Phuoc Tho C21"]

Luận văn cùng chủ đề