Luận văn theo hướng ứng dụng

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Ứng Dụng đáp ứng được gì?

Luận văn Thạc sĩ nghiên cứu hướng ứng dụng đáp ứng nhu cầu của đối tượng học viên có định hướng nghề nghiệp trong khối doanh nghiệp, như:

  • Tài chính- Ngân hàng
  • Kinh doanh – Dịch vụ
  • Sản xuất
  • Khu vực công
  • Thương mại
  • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế ứng dụng được vận dụng như thế nào?

Học viên sẽ được học và áp dụng kiến thức kinh tế – tài chính và các kỹ năng phân tích để giải quyết một cách khoa học các vấn đề thực tế cho chính nơi làm việc của mình.

Đề tài luận văn nghiên cứu ứng dụng trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Bao gồm hành vi người tiêu dùng, hành vi nhà sản xuất, năng suất và hiệu quả làm việc của người lao động, đánh giá kết quả hoạt động của tổ chức, phân tích và đánh giá hoạt động tài chính.

  • Ví dụ, nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng. Bao gồm chiến lược về giá cả và bán hàng, phân tích sự lựa chọn của người tiêu dùng.
  • Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến người lao động. Bao gồm tiền lương và phúc lợi, năng suất và hiệu quả trong công việc, khả năng sáng tạo, thời gian làm việc, điều kiện và môi trường làm việc.
  • Về tổ chức tài chính. Các đề tài có thể bao gồm phản hồi của người sử dụng về các dịch vụ tài chính: ngân hàng online, thẻ tín dụng, thanh toán khoản vay và nhiều chủ đề khác.
  • Nghiên cứu giải quyết những vấn đề thực tiễn này có thể áp dụng cho các công ty như nhà bán lẻ, nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ cũng như các tổ chức tài chính và nhiều tổ chức khác.

Và sự kỳ vọng

Với luận văn nghiên cứu hướng ứng dụng này, VNP kỳ vọng học viên tốt nghiệp chương trình trở thành nhà phân tích thực tiễn xuất sắc, được trang bị nền tảng kiến thức vững chắc, sử dụng thành thạo công cụ phân tích, đóng góp hiệu quả vào sự thay đổi của tổ chức, doanh nghiệp nơi học viên công tác cũng như thăng tiến trong sự nghiệp.

Thông tin liên quan:

Luận văn tham khảo

Tài chính - Ngân hàng

Impacts of Financial depth and domestic credit on economic growth: The case of Low and Middle-incom countries from 1995-2014

READ MORE
Tài chính - Ngân hàng

SMEs Credit rating model in Vietnam: probability of default assessment

READ MORE
Tài chính - Ngân hàng

The impact of audit quality on the firm performance – The empirical evidence in Vietnam

READ MORE