Luận văn theo hướng học thuật

Đề án nghiên cứu (Luận văn thạc sĩ) theo hướng ứng dụng dành cho đối tượng học viên có định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực phân tích dữ liệu chuyên nghiệp, nghiên cứu, giảng dạy hoặc có nguyện vọng học tiến sĩ.

Luận văn thạc sĩ kinh tế hướng học thuật là gì?

Luận văn nghiên cứu hướng học thuật là một đề tài nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh, tổng hợp các lý thuyết nền và phát triển mô hình định lượng phân tích dữ liệu.

Chủ đề nghiên cứu có thể bao phủ rộng các lĩnh vực khác nhau từ sự vận hành của nền kinh tế đến hoạt động của thị trường, các vấn đề phát triển chung cũng như hành vi của thị trường.

Tiêu chí đánh giá

Tiêu chí chất lượng của luận văn nghiên cứu hướng học thuật nhằm đến mục tiêu đăng bài trên các tạp chí nghiên cứu quốc tế. Qua đó, với luận văn tốt nghiệp của mình, học viên có thể khẳng định năng lực nghiên cứu và có thêm lợi thếcạnh tranh trong quá trình xét duyệt học bổng tiến sĩ.

Bằng chứng là trong những năm vừa qua, nhiều học viên của Thạc sĩ kinh tế Phát triển MDE (nay là Thạc sĩ Kinh tế Ứng Dụng) đã phát triển từ luận văn thạc sĩ của mình thành các bài đăng trên những tạp chí nổi tiếng hoặc làm đề án để theo học tiến sĩ.

Thông tin liên quan: