Category Tin tuyển dụng

3 Mar

Thông báo Tuyển Dụng – ĐH Kinh Tế Luật – UEL

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Trường Đại học Kinh tế – Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng nghiên cứu viên viên năm 2019: ➢ Nghiên cứu viên: ▪ Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và […]

READ MORE